Algemene voorwaarden


Hondenuitlaatservice Nessiej’s Walk And Sit Voorburg

De rechten en plichten van de hondeneigenaar:

 • De eigenaar moet een WA verzekering hebben en blijft altijd verantwoordelijk voor de daden van de hond(en).
 • De eigenaar zorgt voor de jaarlijkse inentingscocktail van de hond(en). Bij het afsluiten van de wandelovereenkomst zal om inzage van het inentingsboekje worden gevraagd.
 • De hond wordt afdoende behandeld tegen vlooien, teken en wormen.
 • De eigenaar heeft de meldingsplicht indien de hond(en) een besmettelijke ziekte onder de leden heeft.
 • De hond moet voorzien zijn van een stevige halsband en bijbehorende riem.
 • De hond moet voorzien zijn van een hondenpenning of zijn gechipt.
 • Een loopse teef kan niet mee.
 • De eigenaar geeft, indien nodig blijkt te zijn, toestemming om naar de dierenarts te gaan. De eventueel te maken kosten zijn voor de eigenaar. Voordat kosten gemaakt gaan worden, zal overleg met de eigenaar plaatsvinden.
 • De eigenaar zorgt ervoor dat hij/zij, tijdens de wandeltijden, telefonisch bereikbaar is in geval van calamiteiten.
 • De eigenaar accepteert dat honden bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.
 • De hond(en) moet op de afgesproken tijd en locatie aanwezig zijn.
 • In geval dat de hond(en) wegloopt, zal een uur op en in de omgeving van de locatie gezocht worden. Indien de hond(en) niet gevonden wordt, zal contact opgenomen worden met de eigenaar. In overleg worden de vervolgstappen bepaald. De hond zal wel aangemeld worden bij de dierenambulance, het dierenasiel in de omgeving en aan een instantie, waar vermiste honden kunnen worden aangemeld (bijv. AMIVEDI). Na een uur zoeken, moet Nessie’s Walk and Sit de locatie verlaten om de andere honden thuis te brengen.
 • Het annuleren van een wandelafspraak moet uiterlijk om 08:00 uur ’s morgens op de dag van de afspraak, telefonisch, via whats app of per e-mail worden doorgegeven.
 • Vakantieplannen van de eigenaar inclusief hond(en), moeten 14 dagen voorafgaand aan de vakantie worden doorgegeven.
 • De factuur/betaalverzoek wordt op de laatste zondag van de maand verzonden. Gelieve dit direct te voldoen.
 • Indien de betaling niet tijdig is voldaan, volgt een verhoging van het bedrag met 10%.
 • Als herhaaldelijk betalingen niet worden gedaan, is NessieJ’s Walk and Sit genoodzaakt de afspraak voor de hond(en) stop te zetten.

Voor stopzetting van de overeenkomst geldt geen opzegtermijn, dit geldt voor beide partijen.

De rechten en plichten van NessieJ’s Walk and Sit:

 • De hond(en) wordt op de vastgestelde tijden op het afgesproken adres opgehaald en teruggebracht na de wandeling.
 • NessieJ’s Walk and Sit hondenuitlaatservice heeft de toestemming van de eigenaar om de hond(en) los te laten lopen daar waar het is toegestaan.
 • NessieJ’s Walk and Sit hondenuitlaatservice zal de huissleutel alleen benutten voor het halen en terugbrengen van de hond(en) op de afgesproken wandeltijden en zal de sleutel ten nimmer aan derden verstrekken.
 • Het ontvangen en terug geven van de sleutels zal opgenomen worden in het sleutel contract.
 • NessieJ’s Walk and Sit hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor:
  • Schade en verwondingen veroorzaakt door of aan de hond(en).Eventuele kosten door schade aan derden en/of medische zorg, worden op de hondeneigenaar verhaald.
  • Schade aan inboedel door de hond(en). Eventuele schade doordat de hond(en) vies en/of nat is, kan door de hondeneigenaar voor een deel worden voorkomen als bij binnenkomst een handdoek beschikbaar is.
  • De gezondheid van de hond(en).
 • Mocht blijken dat door (herhaaldelijk) ongewenst gedrag van de hond(en) de situatie tijdens de wandelingen onhoudbaar wordt, zal de overeenkomst ontbonden kunnen worden.
 • Wanneer sprake is van een besmettelijke ziekte bij de hond(en), heeft NessieJ’s Walk and Sit het recht de hond(en) te weigeren voor de wandelingen.
 • Bij wanbetaling bestaat het recht de wandelovereenkomst per direct te ontbinden.
 • Vakanties en vrije dagen van NessieJ’s Walk and Sit hondenuitlaatservice  worden minimaal 4 weken voorafgaand aan de vrije periode aan de hondeneigenaar medegedeeld.
 • In de periode tussen kerst en oud en nieuwjaar wordt niet gewandeld. Op overige nationale feestdagen zal in principe niet worden gewandeld of alleen op basis van een separate afspraak.
  In geval van ziekte behoudt NessieJ’s Walk and Sit het recht de wandelafspraak te annuleren. Eventueel betaalde gelden zullen gerestitueerd worden.
 • In geval van extreme weersomstandigheden, waardoor het onverantwoord is de hond(en) mee te nemen, behoudt NessieJ’s Walk and Sit het recht de wandelafspraak te annuleren. Eventueel betaalde gelden zullen niet gerestitueerd worden. Indien mogelijk wordt, in die betreffende week, de wandeling op een ander tijdstip ingehaald.
 • NessieJ’s Walk and Sit hondenuitlaatservice is niet aan te spreken als eigenaar van de hond(en)

Het inschrijfformulier in PDF formaat: Inschrijfformulier